Beatservice Records

Beat­ser­vice Records er et lite idea­lis­tisk plate­sel­skap med base i Tromsø. Selskapet ble etab­lert i 1994, og gir kun ut norsk elekt­ro­nisk musikk.

Beat­ser­vice Records is a small idea­li­stic label based in Tromsø in the far north of Norway. The label was estab­lished in 1994, and is only releasing local (Norwe­gian) electronic music.

KONTAKTINFORMASJON

Beat­ser­vice Records
Org​.nr: 971077085
Besøks­adresse: Grøtsund­vegen 13

Telefon: 40005532
E‑post: vidar@​beatservice.​no

Kontakt­person: Vidar Hanssen
Mobil: 40005532

Web: https://​www​.beat​ser​vice​.no
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​p​g​/​b​e​a​t​s​e​r​v​i​c​e​r​e​c​o​rds/

LABLER