Barth Records

Etab­lert 2016 av kompo­nist, produ­sent og gita­rist Frode Barth.
Selskapet er åpen for ulike genre, men jazz­re­la­tert impro­vi­sa­sjons­mu­sikk er et focus.

KONTAKTINFORMASJON

Barth Records

Barth Records
Org​.nr: 983631193
Besøks­adresse: Toftes Gate 69, 0552 Oslo, Norge

E‑post: frodebarth@​frodebarth.​com

Kontakt­person: Frode Barth
Mobil: 90645924

Web: https://​www​.barth​records​.com
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​b​a​r​t​hrec