Animal Voice Production AS

Animal Voice Produc­tion AS ble etab­lert i 1985 av Per Østmark og Espen Beranek Holm. Året etter overtok Holm som eneak­sjonær og har siden drevet selskapet som produ­sent og utgiver. Plate­merket Animal har bl.a. gitt ut musikk med disse artis­tene: Beranek, Dei Nye Kapel­la­nane, Vidar Theisen & The Retrie­vers, Mors Beste Barn, Oslo Plektrum, Eir Inder­haug og Morten Lorentzen. 

Animal Voice Produc­tion AS was founded i 1985 by Per Østmark and Espen Beranek Holm. The following year Holm took over as sole share­holder and has since run the company as a producer and publisher. The Animal-label has released music with these artists: Beranek, Dei Nye Kapel­la­nane, Vidar Theisen & The Retrie­vers, Mors Beste Barn, Oslo Plektrum, Eir Inder­haug and Morten Lorentzen.

KONTAKTINFORMASJON

Animal Voice Production AS

Animal Voice Produc­tion AS
Besøks­adresse: Eckers­bergs gate 27, 0266 Oslo, Norge

Telefon: 99 71 36 39
E‑post: holm@​online.​no

Kontakt­person: Espen Beranek Holm
Mobil: 99 71 36 39

Web: https://​www​.beranek​.no