AMP Music & Records AS

AMP Music & Records AS er et norsk plate­sel­skap, etab­lert i 2014, med base i Oslo. Selskapet legger sitt hoved­fokus på nordisk jazz / nordiska jazz artister og har også et sterkt mål om å inter­na­sjo­nalt styrke ung norsk jazz. 

Navnet AMP er kombi­na­sjonen av akro­nymet Ambitious Mindful Projects og forkor­telsen Amplify. Dette repre­sen­terer ambi­sjonen og tanken bak alle våre prosjekter som i sin tur er med på å forsterke hele prosessen og sluttresultatet. 

AMP Music & Records AS har etab­lert seg som et selskap med nese for kvali­tets­ut­gi­velser på et inter­na­sjo­nalt plan og disse har gjennom årene mottatt strå­lende kritikk fra de mest respek­terte jazz-maga­si­nene og avisene rundt om i verden. I 2018 vant selskapet sin første grammy i Danmark for utgi­velsen Aloft Quartet – First Year.

Selskapet har full inter­na­sjonal distri­bu­sjon gjennom Musikk­ope­ra­tø­rene AS. og full digital distri­bu­sjon gjennom Phono­file AS.

KONTAKTINFORMASJON

AMP Music & Records AS
Org​.nr: 913971485
Besøks­adresse: Waldemar Thranes gate 98, 0175 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 3023, 0132 Oslo

E‑post: contact@​ampmusicrecords.​com

Kontakt­person: Masayo Thorén
Web: http://​www​.ampmu​sicrecords​.com