All Good Music

All Good Music er et lite musikk­sel­skap som har hatt hoved­fokus på promo. F.o.m 2020 skal det foku­seres mer på utgi­velse av musikk. I første omgang lisens­av­taler innen urban segmentet. All Good er distri­buert via Caroline/Universal og har fore­løpig kata­logen til Herre­løse som stre­amer ca 2 mill i året.

KONTAKTINFORMASJON

All Good Music
Org​.nr: 998543207
Besøks­adresse: Torden­skiolds gate 3, 0160 Oslo

E‑post: aleks@​allgood.​no

Kontakt­person: Alek­sander Vangsøy Weetman
Mobil: 45684740

Web: http://​www​.allgood​.no
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​a​l​l​g​o​odno