Acta Forlag

For mer infor­ma­sjon om Acta Forlag, ta direkte kontakt med selskapet.

KONTAKTINFORMASJON

Acta Forlag
Org​.nr: 983596428
Besøks­adresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 7153 St.Olavs plass, 0130 OSLO

Telefon: 23301000
E‑post: actaforlag@normisjon.no

Kontakt­person: Håkon Øyen
Mobil: 45213741

Web: http://​www​.acta​forlag​.no