Acta Forlag

Acta forlag er utgiver av noter og note­hefter med over 2500 titler i kata­logen. Forlaget er en videre­fø­ring av IMI-forlaget og Note­banken, med utgi­velser helt tilbake fra 1977 og spesia­li­serer seg på rytmisk kristen kormusikk.
Acta forlag er også som utgiver – alene og i samar­beid med MTG Music – av musikk for Soul Children-bevegelsen.

KONTAKTINFORMASJON

Acta Forlag
Org​.nr: 983596428
Besøks­adresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 7153 St.Olavs plass, 0130 OSLO

Telefon: 23301000
E‑post: actaforlag@​normisjon.​no

Kontakt­person: Håkon Øyen
Mobil: 45213741

Web: https://​www​.actashop​.no