Emmody Records

For mer informasjon om Emmody Records, ta direkte kontakt med selskapet

Kontaktinformasjon

Emmody Records
Org.nr: 995 180 707
Besøksadresse: Vallefaret 23

Telefon: 90176850
E-post: eskaug84@hotmail.com

Kontaktperson: Ellen Xylander
Mobil: 90176850

Web: http://www.emmody.com

Labler

Tilbake