Unni Wilhelmsen tildeles Audun Tyldens Minnepris 2017

Unni Wilhelmsen er en av Norges mest respekterte musikere og låtskrivere. Mandag kveld ble den populære artisten tildelt Audun Tyldens Minnepris.

Det er Fondet for norske plate­pro­du­senter som deler ut prisen. Tidli­gere pris­vin­nere er Kari Svendsen, Espen Beranek Holm, Jon Larsen, Bjørg Eriksen og Egil Hegerberg.

Tøff og hjertevarm
Juryen beskriver Unni Wilhelmsen som en artist med høy integritet, men også masse hjerte­varme og lun humor. Hun er en populær samar­beids­partner for mange av sine bran­sje­kol­leger, enten det er som gita­rist i Di Derre, i trio med Sol Heilo og Hanne Mari Karlsen, eller på turne med Henning Kvitnes. I 20 år har hun reist rundt i Norge og holdt konserter. Hun er ikke blant dem som stikker på bakrommet etter konserter, men slår heller av en prat med publikum.

Hemmelig
Over­rek­kelsen skal tradi­sjon tro være hemmelig for vinneren fram til utde­lingen. Det var Sol Heilo (Katzen­jammer) som, sammen med blant andre musi­ker­kol­lega Jo Nesbø, hadde lurt med seg en intet­anende Unni Wilhelmsen til Ivars Kro i Oslo, hvor både bransje og Unnis familie ventet.

Presse­mel­ding.

Unni Wilhelmsen, Tyldenprisen 2017

Unni Wilhelmsen