Nyttige bransjelinker

Her er noen nyttige kontakter i musikkbransjen.

- Her finner du mye om musikk­livet i Norge

- Husk å søke støtte til dine utgivelser

- Orga­ni­sa­sjon for artister

- Vårt eget vederlagsbyrå

- De inter­na­sjo­nale plate­sel­ska­penes organisasjon

- Tilskudds­ord­ninger for det prosjekt­ba­serte musikk­livet er Kultur­rå­dets viktigste oppgave på musikkområdet.

- Mobil innspil­ling, redi­ge­ring, miks og maste­ring i surround for SACD og DVD-Audio.

- Orga­ni­sa­sjon for musi­kere og artister

- Her finner du mye om norsk musikk

- Orga­ni­sa­sjon for norske musikkforlag

- Orga­ni­sa­sjon for norske opphavsmenn

- Orga­ni­sa­sjon for norske opphavs­menn – NOPAs søsterorganisasjon

- Veder­lags­byrå for rettig­heter i TV-distri­bu­sjon, under­vis­ning og arkiver, samt vederlag for lovlig privat kopiering

- Veder­lags­byrå for opphavs­menn og musikkforlag