Nyttige bransjelinker

Her er noen nyttige kontakter i musikk­bran­sjen.

- Her finner du mye om musikk­livet i Norge

- Husk å søke støtte til dine utgi­velser

- Orga­ni­sa­sjon for artister

- Vårt eget veder­lags­byrå

- De inter­na­sjo­nale plate­sel­ska­penes orga­ni­sa­sjon

- Tilskudds­ord­ninger for det prosjekt­ba­serte musikk­livet er Kultur­rå­dets viktigste oppgave på musikk­om­rådet.

- Mobil innspil­ling, redi­ge­ring, miks og maste­ring i surround for SACD og DVD-Audio.

- Orga­ni­sa­sjon for musi­kere og artister

- Her finner du mye om norsk musikk

- Orga­ni­sa­sjon for norske musikk­forlag

- Orga­ni­sa­sjon for norske opphavs­menn

- Orga­ni­sa­sjon for norske opphavs­menn – NOPAs søster­or­ga­ni­sa­sjon

- Veder­lags­byrå for rettig­heter i TV-distri­bu­sjon, under­vis­ning og arkiver, samt vederlag for lovlig privat kopie­ring

- Veder­lags­byrå for opphavs­menn og musikk­forlag