Lars Martin Myhre tildeles Audun Tyldens Minnepris 2019

Norsk musikkbransje samlet seg for å feire Lars Martin Myhre, som ble tildelt Audun Tyldens Minnepris for året 2019.

Pris­ut­de­lingen er en årlig hendelse som samler mange fra musikk­bran­sjen. Det er først under selve tilde­lingen at det annon­seres hvem vinneren er, og det er fast takst at pris­vin­neren må lokkes og lures av venner og kjente til utde­lingen. I år skulle det vise seg å bli enkelt, da pris­vin­neren selv hadde meldt seg på arran­ge­mentet. Over­ras­kelsen var desto større da Lars Martin Myhre oppdaget at årets vinner var ham selv.

– Stor stas! Det er fantas­tisk ærefult å få en pris knytta til legen­da­riske Auduns liv og virke, sa Lars Martin Myhre da han mottok prisen. 

En ujålete og sosial brobygger
Lars Martin Myhre (63) har gjennom sin karriere gitt ut flere titalls album, både som solo­ar­tist, men også som samar­beids­partner med andre musi­kere. Myhre er kompo­nist, gita­rist, pianist og voka­list og har beveget seg mellom flere sjan­gere. Tidlig i karrieren var det særlig jazzen som sto i sentrum, men han er nok aller mest kjent for sitt samar­beid med Odd Børretzen og da særlig visa «Noen ganger er det all right». 

Det er Fondet for norske plate­pro­du­senter som deler ut Audun Tyldens Minne­pris. Juryen beskriver Myhre som en har spredd glede og hygge fra scenen i mange år, alene, som duo eller med eget band. I tillegg har pris­vin­neren gjennom en årrekke kjempet for andre musi­keres rettig­heter i flere bran­sje­or­ga­ni­sa­sjoner. Videre sier juryen at Myhre også har ord på seg for å være en ujålete samtale­partner som tidvis ser ut til å være plaget av lakenskrekk.

Om prisen
Audun Tyldens Minne­pris er en hyllest til Audun Tylden, som med sine store sosiale evner ble høyt verd­satt av svært mange mennesker i norsk under­hold­nings­bransje. Pris­vin­neren mottar et diplom og 50.000 kroner. Tidli­gere pris­vin­nere er Kari Svendsen, Espen Beranek Holm, Jon Larsen, Bjørg Eriksen, Egil Heger­berg, Unni Wilhelmsen og Bengt Hermansen.

Audun Tylden (1948–2011) var en norsk plate­di­rektør som i over 30 år arbeidet for å fremme norsk musikk. Tylden jobbet nært med artister som Øystein Sunde, Finn Kalvik, Olav Stedje, Ole Ivars, Vaze­lina Bilopp­høg­gers, DDE, Odd Børretzen og Ketil Bjørn­stad, for å nevne noen. Han ble også tildelt Kongens fortje­neste­me­dalje i gull for sin innsats for musikk med norske tekster.

Lars Martin Myhre , Tyldenprisen 2019

Lars Martin Myhre