Kari Svendsen tildeles Audun Tyldens Minnepris 2011

Prisen består av et diplom og kr. 50.000,-

Juryens begrun­nelse:
Kari er født og oppvokst i Oslo, og er ekstremt glad i byen sin, vennene sine og fami­lien sin. Hun er enebarn, men ikke bort­skjemt, og er lært opp til å tenke på andre før seg selv.

Derfor har Kari gjennom et forholdsvis langt liv prøvd å spre glede hvor enn hun befinner seg. Både musi­kalsk – men også gjennom film, TV-serier og revy. Og både profe­sjo­nelt og privat, også «in absentia» – på ferier og turnéer skrives og sendes noen hundre post­kort til familie, venner og bekjente. Selv om turen ikke går lenger enn til Strøm­stad må post­kort sendes til mamma og pappa.

Aldri ondsinnet i tekst eller sinn, men saftig i replikken kan Svendsen være. Og mange har ledd seg skakke av histo­riene som triller ut av denne personen. Også Kari selv. For latteren sitter løst. Den store venne- og bekjent­skaps­kretsen pleies. Med jevnlig kontakt og mye omsorg. Raus­heten er viden kjent. Der andre kommer til selskap med en flaske vin, kommer Kari med en bære­pose full av «litt snadder», blomster, stea­rinlys og et par flasker vin + gjerne instru­mentet «i tilfelle det blir no’ spelling».

Hele vise­mil­jøet har hatt glede av hennes enga­sje­ment gjennom 16 år på Vise­klubben Jose­fine, som hun stiftet og driver sammen med Lars Klev­strand og Jørn Simen Øverli. Til hver onsdag hver vår og høst skal det bookes, skrives og sendes ut program, hun er vert­inne og presen­terer andre vise­kunst­nere, hun opptrer selv når det trengs, – alt uten et øre i lønn. Men vise­pub­li­kummet har et sted å høre gode vise­kunst­nere, vise­kunst­nerne får presen­tere seg for et (av henne) velopp­dratt publikum, og unge, uetab­lerte vise­san­gere får prøve seg på en scene for første gang. Da er vår pris­vinner fornøyd og har fått lønn for strevet.

Så den aller første vinner av Audun Tyldens Minne­pris, det er en person som i Audun Tyldens gode ånd har spredd glede og hygge for mange mennesker, både i forbin­delse med utøvelse av sitt yrke og i privat sammen­heng. Hun er en person som har prio­ri­tert den gode mennes­ke­lige kontakten og vært en brobygger i et stort sosialt nettverk.

Oslo, 29. oktober 2011

I styret for Fondet for norske plateprodusenter
Anne Kjel­kenes, Erling Andersen, Erik Brataas og Jan Paulsen

Bilder fra hendelsen finner du på FONOs Face­book-side.

Presse­mel­ding.

Kari Svendsen