Espen Beranek Holm tildeles Audun Tyldens Minnepris 2012

Espen Beranek Holm er født og oppvokst i Oslo og bor der fortsatt.

Han har i løpet av en karriere på over tretti år jobbet innenfor mange ulike sjan­gere, på mange ulike arenaer og innenfor de fleste medier.

Espen har blant annet vært plate­ar­tist, musi­kal­ar­tist, revy­ar­tist og platedirektør.
Han har vært med i flere band, har kompo­nert musikk for scene og film, og har jobbet i radio og tv.
Og med plate­sel­skapet Animal Voice Produc­tion er han også medlem av FONO og norsk platebransje.

To ting som går igjen i det pris­vin­neren driver med, er musikk og humor. Ofte, men ikke alltid, i kombinasjon.

Det var musikken Espen slo gjennom med. Han er viden kjent som et av de hygge­ligste mennes­kene i showbiz og er en utpreget lagspiller som gjerne deler scene­lyset med andre. Likevel slo pris­vin­neren gjennom som solo­ar­tist, og det med musikk som ikke alle så på som hyggelig.

Hans aller første singel, utgitt for over tretti år siden, ble i høyeste grad lagt merke til. I litt for høy grad, vil enkelte hevde.

I løpet av åtti­tallet ga Espen ut flere album, fikk spelle­mann­pris, hadde hoved­rollen i en kjent musikal og var program­leder på radio og tv.

Humoren tok mer og mer over utover nitti­tallet og etter tusen­års­skiftet. Både på radio, i tv og i flere scene­show har pris­vin­neren stått fram som en av våre beste komi­kere, med musi­ka­litet og språk­sik­kerhet som sine kjennemerker.

Espen Beranek Holm er språk­mektig på flere måter. Han har gitt ut musikk med både engelske og norske tekster. Som komiker har han i sine mange gode paro­dier vist en unik teft for komikken i språket og innsikt i norske dialekter.

Til daglig fører pris­vin­neren et sobert og korrekt mål med røtter i Oslo vest, men han er såpass bevandret i det språk­lige at han – i motset­ning til mange andre Oslo-innfødte – også behersker nynorsk. Faktisk bedre enn mange som har nynorsk som hovedmål. Dette har han vist gjennom samar­beid med nynorsk­for­fat­tere og som voka­list i Dei nye Kapel­la­nane, som kalte seg «Verdas største nynorske rock & roll-orkester». Og han skal vise det igjen neste år, i en av hoved­rol­lene i en musikal på nynorstea­teret Det Norske.

Musi­kalen heter «Shock­headed Peter».

Espen har vært med i eller samar­beidet med er Ung Pike Forsvunnet, Mors Beste Barn, Lang­somt mot nord, Bata­graf og Oslo Plektrum.

Noen av scene­fore­stil­lin­gene han har vært med i er «Grease», «3 mot 1 er feigt», «Med ræven i fatle», «Litt av en mann» og i år «Spamalot».

Han har jobbet med radio- og tv-program­mene «Hallo i uken», «Happy hour», «Video­speilet», «Maestro» og «Løve­bakken».
Som solo­ar­tist har han utgitt albu­mene «Sound of danger», «Trigger» og «X‑ray», som han fikk Spelle­mann­pris for.

Og singelen han debu­terte med, og som ikke alle syntes var hyggelig, var «Dra te hælvete.»

I tillegg til alt som er nevnt, er årets pris­vinner blid, veldig god med data­tek­no­logi og har en flott hårmanke. Og det ville vært vans­kelig å takle at han er så god til så mye hvis det ikke var for at Espen Beranek Holm er et av de hygge­ligste mennes­kene i showbiz.

Vi gratu­lerer med en velfor­tjent Audun Tyldens Minne­pris 2012!

Oslo, 29, oktober 2012
Fondet for norske plateprodusenter

Presse­mel­ding

Espen Beranek Holm, Tyldenprisen 2012

Espen Beranek Holm