Styret og administrasjonen

FONO velger nytt styre på sin generalforsamling hvert år i mars. Styret består av foreningsleder, som også fungerer som styreleder, og fem styremedlemmer samt to varamedlemmer.

Foreningsleder velges for to år, mens øvrige styre- og varamedlemmer velges for ett år.

FONOs valgte styre er:

Styreleder

Larry Bringsjord

Larry Bringsjord

Mobil:974 05 050

E-post:larry@fono.no

Styremedlem

Frithjof Hungnes

Frithjof Hungnes

E-post:minvest@powertech.no

Styremedlem

Joakim Haugland

Joakim Haugland

E-post:joakim@smalltownsupersound.com

Styremedlem

Helge Westbye

Helge Westbye

Mobil:905 55 258

E-post:helge@grappa.no

Styremedlem

Kristin Reitan

Kristin Reitan

Telefon:22 99 34 50

Mobil:942 07 806

E-post:kristin.reitan@kkv.no

Styremedlem

Erlend Gjerde

Erlend Gjerde

E-post:erlend@indierecordings.no

Styremedlem

Morten Lindberg

Morten Lindberg

Mobil:+47 91538155

E-post:Morten@lindberg.no

Varamedlem 1

Kristine Knapskog

Kristine Knapskog

E-post:kristine@karismarecords.no

Varamedlem 2

Erik Jansen

Erik Jansen

E-post:jansenplateproduksjon@gmail.com

Administrasjonen

FONO har dessuten en liten administrasjon:

Daglig leder

Erling Andersen

Erling Andersen

Mobil:901 06 261

E-post:erling@fono.no

Styreleder

Larry Bringsjord

Larry Bringsjord

Mobil:974 05 050

E-post:larry@fono.no