Ocean Sound Recordings

Artister på Breakwater Records: The Margarets Number Seven Deli

Kontaktinformasjon

Ocean Sound Recordings
Org.nr: 981 527 585
Besøksadresse: Sjøvegen 80

Telefon: 22401041
E-post: ante@oceansoundrecordings.com

Kontaktperson: Ante Giskeødegård
Mobil: 92408290

Web: http://www.breakwaterrecords.com

Tilbake